Om fjorden

Frå Skjolden
Frå Skjolden med Molden i bakgrunnen

Lustrafjorden er ein sidearm innerst i Sognefjorden.
Den er 4 mil lang og går nordover frå ÅrdalsfjordenFjorden er oppdelt i Havellefjorden, Sørheimsfjorden, Natropefjorden, Krokafjorden og dei to sidearmane: 
 Solvornbukta og Gaupnefjorden.

Havforskningsinstituttet skriv om fjordane:

Dype fjorder skjærer innover i norgeskartet, formet av isbreer for over 10 000 år siden. Fjordene har ofte en terskel ut mot havet. Denne hindrer vannutskifting mellom det dype fjordbassenget og havet utenfor, som ofte er grunnere.

Store mengder ferskvann blir tilført fjordene våre fra elvene rundt. Dette vannet blander seg med det salte vannet i fjordene, og skaper et mellomsalt vann som kalles brakkvann. Dette finnes normalt i de øverste 5–10 meter av vannet. 

Norges lengste fjord er Sognefjorden. Den er omtrent 200 km lang, og ca. 1300 meter på det dypeste. Utenom Sognefjorden, er de dypeste norske fjordene om lag 700 meter. Men flertallet av norske fjorder har dyp på 300 til 500 meter.

Dyrene som lever inne i de dype fjordene er mer isolert enn de som lever uti havet. Selv om avstanden fra en fjord til en annen kan være kort, er avstanden en fisk må svømme for å komme seg fra den ene til den neste, i mange tilfeller lang. Det at fiskene er isolert selv fra sine nærmeste naboer, gjør at de kan ses på som egne bestander.

Har du lurt på kvifor norske fjordar nokon gonger får ein så vakker turkis eller grøn farge?
Det er så godt som alltid Emiliania huxleui som skaper grønfargen i norske farvatn. Den eincella mikroskopiske planten har ei overflate som er dekka av små kalkplater. Når sollyset blir reflektert frå desse, får sjøen ein karakteristisk turkis farge.

Sjå kva Atle Nesje (Geo 365.no) skriv om korleis fjordane på Vestlandet vart danna (Inkl. Sognefjorden og Lustrafjorden)

Sjå korleis ferskvatn og vasskraftregulering påverkar fjorden:

Isen legg seg på fjorden, kanskje heilt ut til Ornes. Sjå kva krefter som er i isen (Nrk Vestland).

Lustrafjorden har sine grenser (forskning.no)