Bygder

Langs fjorden
er det levande bygder og gardar sjølv om mange er avsidesliggjande og bratte. Nokre som ikkje har fått veg, er fråflytte, slik som Kvalen, Skophamar og Ytre Eikum.

Det er på nord/vest sida av Lustrafjorden den nasjonale turistvegen frå Gaupne til Lom går. Dermed er det naturleg at dei største bygdene ligg på den sida av Lustrafjorden. Likevel er det levande og flotte bygder på sørsida og. Sjå meir om Sørsida – den romantiske vegen:

Sørsida:

Trondskog og Kvalen
er veglause og fråflytta gardar mellom Kinsedal og Årdalsfjorden (Kvarvet) yst på austsida av Lustrafjorden.

Kvalen
Kvalen

Fin tursti frå Kinsedal til Kvalen med ruinar frå utvinningen av Labradorstein.

Kinsedal
er kjend for uvinning av labradorstein (anorthositt) i tidlegare tider.
Sjå fylkesarkivet
Sjå Allkunne
Det har vore yrkesskule i Kinsedal
Kartlegging av kalkskog i Kinsedal

Ornes
Urnes Stavkyrkje

Kroken
Muntehuset Meir om: Muntehuset

Feigum

Feiga og Feigefossen


Feigesagi
Feigefossen

Sørheim
Sørheim-godset

Nordsida:

Lustraalmenningen
er eit område som går frå fjord til fjells mellom Ombaldsnes og Skophamar.
Luster Almenning naturreservat (10 km2)
Forvaltningsplan

Skophamar
Veglaus og fråflytta gard mellom Solvorn og Ombaldsnes (På vestsida av Lustrafjorden.)

Solvorn

Solvorn


Om sommaren er det eit yrande folkeliv i sentrum på grunn av reiselivet. Sjå: Solvorn (Visit Sognefjord)
Skjolden (Visit Sognefjord)
Solvorn i tidlegare tider

Legene
er strendene mellom Solvorn og Ytre Eikum. Der hadde folk frå Solvorn frukthagar og slåttemarker. Molland (Mollandsmarki) hadde båtplass der.

Eikum
Ytre Eikum er ein veglaus gard mellom Solvorn og Marifjøra. Der er og teigar med slåttemark og frukthagar. Dagsturhytta ligg på ytre Eikum.

Vedvik og Eikjastrondi
5 km vestover langsmed Lustrafjorden frå Marifjøra mot Solvorn ligg det fleire gardar. Ytst ligg Vedvik og Indre Eikum; og det ligg gardar spredd innover heile vege til Marifjøra.

Marifjøra
I Marifjøra er det småbåthamn.
Marifjøra i tidlegare tider
Stransitjarstaden Marifjøra
Meistersmeden i Marifjøra

Gaupne
er kommunesenteret i Luster. Her finn du blant anna Helsesenteret, Idrettsanlegg, Lustrabadet, butikkar, hotell, campingplass og mykje anna.I Gaupne er det småbåthamn.
Hotlakaien
Gaupne (Visit Sognefjord)

Nes

Nes

Nes kyrkje

Høyheimsvik
Næss sine verksemder i Høyheimsvik (allkunne)
Her er det småbåthamn.

Dale

Harastølen

Dale kyrkje er spesiell (allkunne)

Skjolden

.

Det kjem meir om bygdene rundt Lustrafjorden