Presentasjon av Lustrafjorden

Privat side under bygging

Historie

Litt om tidlegare aktivitetar på fjorden

Historie

Film og bilde

Ta ein tur på Lustrafjorden

Bilde

Aktivitet

Kva skjer på fjorden

Aktivitet

Framside

Visste du at Lustrafjorden – og Sognefjorden – egentleg er ein dal som breane ein gong har greve ut?

Sjå her om forming av landskapet

Dette er ein presentasjon av fjorden, fakta og historie – og aktivitet i og rundt fjorden.
Korleis Lustrafjorden er danna.
Fine bilde og film.

Bruk sjøkartet til å bli betre kjent i og ved Lustrafjorden. Zoom deg inn og finn kor djup fjorden er. Og finn mange stadnamn langs fjorden.

Bruk Norge i bilder for å finna stadnamn i Luster. Hak av og zoom inn.

Er du særleg interessert i lokale stadnamn så finn du det på: https://fylkesatlas.no/ Søk etter stadnamn og hak av for stadnamn under temalag.

Buggestrondi naturreservat er under planlegging

Les om og sjå fantastiske bilde frå terrengløpet Lustrafjorden inn.